Agenți economici

d/o NUME,       PRENUME,

conducător

Domeniu activitate economică

si nume  IMM

telefon Adresa sediului
1. Volosciuc Nicolae Î.I.”Volnic”, comerţ produse alimentare, bar 0235- 2-78-79, 069866364, s. Vorotet
2 Mariana Dolghi Î.I.”M.Dolghi”, comerţ produse alimentare 0235-75-3-55 s. Chiperceni
3. Tăut Vasile ASECOOP Chiperceni, comerţ produse alimentare 0235-75-2-72,  068427277 s. Chiperceni
4 Ana Lascu SRL”Farmacia” 0235-75-3-14, s. Chiperceni

 

5 Boldişor Pavel SC”Boldivel Prim”, piata autorizată  079423766 s. Chiperceni
6. Surchicin Anatolie SA “ Orhei-vit”, punct de colectare a fructelor 068554477 s. Chiperceni
7. Mihail Băetrău GŢ”M.Băetrău”, incubator 0235-75-3-79, 069951288 s. Chiperceni
8. Badan Nadejda GŢ.”N.Badan”, agricultura ecologica, pomicultură 0235- 2-13-19, 079426001 s. Chiperceni, dom. Orhei

 

9. Gheorghe Botnari G.Ţ.”Gh.Botnari”, servicii agriccole, legumicultură, 0235-49-9-24 s. Voroteţ
10. Plămădeală Nicolae ICS”Petrom Moldova”SA 0235-75-4-82, s. Chiperceni
11. Vera Vlas ÎI „V. Vlas”, bar, magazin 0235-75-4-41, 0235-93-8-66 s. Chiperceni
12. Vasile Domentii ÎI „V Domenti”, servicii transpot călători 069175950, 0235-75-3-93 s. Chiperceni
13. Arvat Mariana ÎI „Arvat Mariana”, gheretă produse alimentare 0235-49-4-97, 068426486 s. Voroteţ
14. Cahugher Ion GŢ „Calugher Ion”, creşterea ovinelor 0235-49-0-49 s. Andreevca
15. Petrovschi Denis GŢ „Petrovschi D”, creşterea  ovinelor 0235-49-8-57 s. Andreevca
         
16. Petrovschi Anatolie GŢ „Petrovschi A”, creşterea  ovinelor 0235-49-8-33, 069457026 s. Andreevca
17. Spătaru Vasilie Gţ ”Spătaru V”, apicultură 0235-75-5-21 s. Chiperceni
18. Levşa Valeriu SRL „Levşa şi feciorii”, servicii cu apă potabilă 0235-75-3-31 Voroteţ
19.

 

Voloşciuc Mihail SRLMEREACRE” COM 068882280 Voroteţ
20. Bulgac Petru SC “Alvipet” SRL 060044677 Chiperceni
21. Pîslaru Sergiu SRL “Class Partener” 069322799 Chiperceni
22. Melnic Nadejda SRL”Meladani” 068460942 Voroteţ
23. Ceban Eugenia SRL”Vladinati” 023549963 Voroteţ