Casa de cultură

Director- Spatari Tudor

Adresa juridică- satul Chiperceni

Tel. de contact 0235-75-2-38;