Colaborarea cu asociațiile societății civile în procesul decizional

Pornind de la tradițiile  relațiilor de prietenie și  colaborare , convinse de necesitatea  dezvoltării  relațiilor de prietenie și colaborare dintre satele cărora le aparțin, primăria comunei Chiperceni a căzut de acord  să stabilească relație de prietenie și colaborare  economică reciproc avantajoasă prin elaborarea și semnarea  unui acord de prietenie, semnat  la data de 15. 10. 2016 , cu comuna  Preutești ,  jud. Suceava , Romania.

În  primărie ,  instituțiile de învățămînt, biblioteci  se aplică tehnologiile informaționale, populația  utilizează pe larg  Internetul.

În localitatea Chiperceni funcționează Întreprinderea Municipală Chiperceni, care prestează servicii de aprovizionare cu apă potabilă  a  populației.

 

   Cu anii în comuna noastră au avut loc numeroase  schimbări  în diferite domenii.

În prezent  satul Chiperceni fiind amplasat  la 23 km de la centrul raional, oraşul Orhei şi  la 67 km de la capitala ţării, municipiul Chişinău, dispune:

  • Pămînt arabil –        2728 ha
  • Păşune  –                    784 ha

–      Bazine acvatice –        55 ha

–      Livezi –                     425 ha

–      Vii  –                          156 ha

–     Terenuri agricole-    3309 ha;

–      Terenuri degradate-     71 ha

–      Terenuri erodate-        40 ha

–      Alunecări active   –      31 ha

–      Păduri –                      561 ha

–       Fîşii forestiere de protecţie –  59 ha

–       Spaţii verzi intravilan-   2,40 ha

–       Altele                –          2035 ha

–       Bazine acvatice –      6 cu Suprafaţa  de 38 ha

  • Izvoare –   19
  • Fîntîni mină   – 462
  • Fîntîni arteziene – 3 / 2 nu funcţionează/
  • Casangerii  –          2
  • Gunoişti autorizate  2 la Suprafaţa de 2,5 ha, amenajate- 2
  • Reţele apeduct – 4,5 km
  • Total suprafaţa localităţii  –  5249 ha