Consultări publice ale proiectelor


Mai 2021Ianuarie 2021Proiectul de Buget 2021 Primăria ChiperceniSeptembrie 2020Martie 2020
Ianuarie 2019 1. Priect de Decizie „Cu privire la propunerile de identificare a sectorului de drum care urmeaza a fi inclus in proiectul Drum II pentru Moldova „
 2. Proiect de decizii „Cu privire la stabilirea şi punerea în aplicare a taxelor locale pe teritoriul comunei Chiperceni pentru anul 2019.”
 3. Proiect de decizii ”Cu privire la aprobarea Bugetului local Chiperceni pentru anul 2019”
 4. Proiect de decizii ”Cu privire la aprobarea Bugetului local Chiperceni în prima lectură pentru anul 2019”
 5. Proiect de decizii „Cu privire la aprobarea cotelor funciare de impozitare pentru anul 2019 „
 6. Proiect de decizii „Cu privire la desemnarea primarului Ion Voloşciuc în calitate de evaluator pentru funcţionarul public, de conducere- secretarul consiliului local Chiperceni. pe anul 2019”.
 7. Proiect de decizii “Cu privire la aprobarea indemnizaţiilor de conducere a șefilor instituţiilor preșcolare pentru anul 2019”.
 8. Proiect de decizii „Cu privire la aprobarea indemnizaţiei pentru participarea consilierilor locali la şedinţele consiliului local Chiperceni pentru anul 2019”.
 9. Proiect de decizii „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra plata de către primaria Chiperceni pentru anul 2019 .“
 10. Proiect de decizii “Cu privire la aprobarea parcursului limită a autoturismului de serviciu în primăria Chiperceni pentru anul 2019”.
 11. Proiect de decizii „Cu privire la aprobarea programării concediilor anuale ale primarului comunei şi secretarului consiliului local pe anul 2019”.
 12. Proiect de decizii „Cu privire la aprobarea regimului de activitate a grădiniţei de copii din satul Voroteţ pentru anul 2019 „
 13. Proiect de decizii „Cu privire la aprobarea regimului de activitate a grădiniţei de copii din satul Chiperceni pe anul 2019 „
 14. Proiect de decizii „Cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”