CV-ul Primarul

In funtia de primar al Comunei Chiperceni este  d.nul Vasile Stelea  tel.061018877079969718