Despre localitate

Hramul localității:

Chiperceni     –  19 septembrie – “Minunile  Sf. Arhanghel Mihail”;

–   21 noiembrie, „ Sfinţii Arhanghel Mihail şi Gavril”,

Populația. Numărul total de locuitori- 3.528 locuitori ( 2012), inclusiv Chiperceni (2.258 locuitori); Andreevca ( 251 locuitori); Voroteț ( 1.019 locuitori).Structura pe ghrupe de vîrstă: populația tînără (21,3 %), populația adultă (60,3 %), populația vîrstnică (18,4 %).Structura etnicăa populației ( 2004): 98,5 % moldoveni- romani din totalul populației comunei.

Economia și infrastructura .

Structura fondului funciar: terenuri arabile (2.375 ha), pășuni (784 ha), bazine acvatice ( 55 ha), bonitatea medie a terenurilor agricole – 64 grade.

Infrastructura socială: Casa de Cultură Chiperceni, Casa de Cultură Voroteț, gimnaziul Chiperceni  cu 197 elevi , gimnziul Voroteț  cu 128 elevi, grădinița de copii Chiperceni , grădinița de copii Voroteț, Biblioteca publică Chiperceni, Biblioteca publică Voroteț, Centrul de Sănătate Chiperceni.

Agenți economici: unități comerciale- 8 magazine, farmacie, agriculturț ecologică, pomicultură, minioloiniță,, creșterea ovinelor, servicii agricole, legumicultură, piață autorizată, creșterea porcinelor, punct de colectare a fructelor, servicii de transport călători, apicultuta, servicii cu apă potabilă.

Potențial investițional: infrastructura localității ( apeduct, drum, gazificare); teritoriul  prielnic pentru sădirea viilor, livezilor; sursa de apă menajeră – fîntîni mină.

Patrimoniu.

Chiperceni: două așezări ce datează din eneolit – monumente arheologice  de importanță națională.

Biserica  „Sf. Arhanghel” ( 1866) – monument arhitectural de importanță națională.

Biserica  „Sf. Arhanghel” ( 1863) – monument arhitectural de importanță națională.

Casă de locuit, sf. sec. XIX –     – monument arhitectural de importanță națională.

În memoria persoanelor deportate  – monument istoric de importanță locală.

În memoria ostașilor căzuți             – monument istoric de importanță locală.

Grupul folcloric  „Răzășii”.