Organigrama

Nr. d/o Numele, prenumele Funcţia deţinută Telefonul de contact

(serviciu, domiciliu)

1. Stelea Vasile Primar 0235-75-2-36;

061018877

2. Rusu Rodica Secretarul consiliului local 0235-75-2-38;

060668122

3. Lupan Maia Contabil-şef 0235-75-3-31;

 

4. Veverita Petru Specialist pentru reglementarea regimului funciar 0235-75-2-23;
5. Şatravca Fedora Specialist pentru perceperea plăţilor fiscale 0235-75-2-38;

0235-75-4-90;

6. Vrabii Tatiana dactilograf 0235-75-2-38;

0235-75-5-28;