Personalități


Numărul de pensionari – 1280

Populaţia, total – 4096, prezentă-   3494;

s.Chiperceni – total : 2583, prezentă – 2219;

Nr. cetăţenilor cu drept de vot – 2873

Gospodării individuale – 1214:

s.Chiperceni – 843;

Familii cu 3 şi mai mulţi copii – 78;

Familii cu invalizi – 175,

Familii cu 1 părinte – 59,

Copii orfani: 4

Bărbaţi – 2093; Femei – 2003;

Şomeri- 350;

Familii telefonizate – 755; Inclusiv: Chiperceni – 480

Pensionari- 1280; Inclusiv: Chiperceni – 900


Educaţie :

Nr. de copii cu vîrstă preşcolară- 314

Nr. de copii cu vîrstă gimnazială -449

Nr. de copii cu vîrstă liceală- 14

Hramul satului Chiperceni –   19 septembrie – Minunile  Sf. Arhanghel Mihail;


Proprietari , utilizatorilor şi / sau arendatori de  teren agricol cu suprafaţa

           de pînă la  10,0 ha  şi mai mult la situaţia   din 01. 01. 2016

Nr. d/o          Denumirea proprietarului de teren  sau al arendatorului Suprafaţa

terenurilor

  1              2    5
1. GŢ Boldişor  40,00
2. Agrovita comerţ  34,00
3. Donica Ion Iacob 206,00
4. GŢ Badan Nadejda  91,00
5. GŢ Gîrbu Fiodor  13,00
6. GŢ Botnari Gheorghe  65,00
7. GŢ Ţîpu Vasile  11,07
8. SRL”Exlusive Garden” 256,00
9. SC”Binefacere”  12,00
10. SRL”Agiatica”N  23,00
11. CP”Bucovăţ”  66,00
12. Bulgac Petru  57,00
13. Brodescu Victor  88,00
14. Brodescu Andrei  91,00
15. Grajdeanu Ecaterina  37,00